"พระนิพพาน อยู่ฟากตาย" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12    3 ม.ค. 2566

.
 "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย"

" .. "พระนิพพาน อยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์" เราทำความเพียรภาวนาไป พอถึงทุกข์ก็เกิดความกลัวทุกข์เสียแล้ว แล้วเมื่อใดจะพ้นทุกข์ไปได้เล่า "พาไปอยู่ป่าช้าก็กลัวผี พามาอยู่ในดงก็กลัวเสือ"

การกลัวผีก็ดี การกลัวเสือก็ดี "นั่นไม่ใช่กลัวตายหรอกหรือ" ลองนั่งภาวนาดูซิว่า เสือมันจะมาคาบคอไปกินจริง ๆ ไหม "การกลัวควรกลัวแต่ในทางที่ผิด คือกลัวความผิดไม่กระทำผิด กลัวว่าตนเองจะไม่พ้นจากวัฏทุกข์" แล้วรีบเร่งบำเพ็ญความเพียรเข้าจึงจะถูก .. "

"ชีวประวัติและปฏิปทา"
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
    DT014902

วิริยะ12

3 ม.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5382 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย