"ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ความตายนี้เป็นธรรมวิเศษ"

" .. "ความตายนี้ ถ้านึกเจริญได้แล้วเป็นของวิเศษเป็นธรรมวิเศษได้" เพราะเวลาดูคนทีเขาตายไปแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีแต่ห่วงอาลัยในชีวิตของตน แตเวลาเขาตายเขาได้อะไรไป

เราต้องเอามาเพ่งภาวนาให้จิตใจของเราดู เมื่อถึงเวลาเราตายก็เหมือนกันนั้นแหละ "อันมรณภัยคือความตายนี่แหละ ถ้าผู้ใดพิจารณาลงสู่จิตใจให้ถึงจนหายหลงหายลืมได้ จิตใจจะถึงซึงความสบาย" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 

5,544


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย