"๘๑ ให้จิตยึดบุญกุศล" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    26 ก.ค. 2561

 "๘๑ ให้จิตยึดบุญกุศล"

" .. ถ้าในขณะนั้น "จิตออกจากร่างของเรา ในเวลาที่จิตนึกถึงส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้จะมากหรือน้อยก็ตามที" จิตจะต้องไปยึดอยู่ในอารมณ์อันนั้น

"ถ้าจิตมันคิดแต่ในบุญกุศล ก็ได้เกิดมาเป็นคน คือเป็นมนุษย์อีกและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์" มีทรัพย์สินสมบัติมากในฐานะที่ดี "ด้วยบุญกุศลอันนั้นที่ได้ตามสนับสนุน" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

26 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย