"เรื่องใจสำคัญมากที่สุด" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    26 เม.ย. 2561

 "เรื่องใจสำคัญมากที่สุด"

" .. "ใจไม่เคยตาย ตายแต่ร่างกายนี่" ที่เรามีร่างกายอยู่เวลานี้ก็เพราะจิตใจเข้าสิงสถิตอยู่ในนี้ เป็นเจ้าตัวการเป็นเจ้าของ "ทีนี้เมื่อสภาพนี้หมดกำลังลงไปแล้ว ก็เรียกว่าคนตาย" จิตใจก็ดีดออกอีกแล้วไปสู่อัตภาพใหม่

"อัตภาพนั้น ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกุศลเหมือนกัน" ถ้ามีบุญมีกุศลก็ได้สังขารร่างกายหรืออัตภาพอันดีงามขึ้นไปเรื่อย ๆ เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อย ๆ "ถ้าจิตใจไม่มีบุญมีแต่บาปหาบแต่กรรม ก็ไปจมลงในนรก" ได้รับความทุกข์ความทรมาน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1197&CatID=2   DT014902

วิริยะ12

26 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5346 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย