"ดี-ชั่ว เป็นของไม่แน่นอน" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

 วิริยะ12    2 ม.ค. 2565

"ดี-ชั่ว เป็นของไม่แน่นอน"

" .. "คนชั่วบางรายก็ถอนตัวมาเป็นคนดีได้ เพราะเห็นโทษในชั่วของตน" คนชั่วก็มาจากคนดีเพราะดียังไม่แน่นอน ไม่เหมือนพระโสดาบัน "พระโสดาบันดีไปไม่ถอยหลัง" จนถึงที่สุดทุกข์โดยชอบ

"โลกีย์ดีโลกีย์ชั่วเป็นของไม่แน่นอน" หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาสาละวนอยู่บรรดาท่านผู้เข้าสู่อนุปาทิเสสะนิพพานไปแล้ว ก็ไปจากชั่วมาจากชั่วทั้งนั้น "พระเทวทัต ก็จะพ้นจากชั่วแล้ว จะไปพระปัจเจกในอนาคต"

"ที่กล่าวว่าพระอรหันต์ไม่มีบาปไม่มีบุญนั้นเป็นของจริงแท้" เพราะเหตุว่า "พระอรหันต์นั้นสร้างบุญเต็มแล้ว" จะเอาบุญไปเทใส่จิตใจขององค์ท่านก็ไหลทิ้งเพราะเต็มแล้ว "และองค์ท่านก็เว้นบาปพอแล้ว" .. "

"เจตนา"
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ)
ต.หนองสูงใต้ อ.คำชะอี จ.มุกดาหารDT014902

วิริยะ12

2 ม.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย