"ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็น" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    23 มี.ค. 2561

 "ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็น"

" .. "ทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลย ทำไมจึงไม่เห็น" นี่ซิน่าแปลกใจอยู่มาก "เอาจิตส่งไปไหน เอาสติปัญญาส่งไปไหน"

"จิต สติ ปัญญา เป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็น" สิ่งที่มีอยู่ในกายในใจของเราโดยแท้ "ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็น ส่งไปไหน ส่ายไปไหน สัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ ๆ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

23 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5175 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย