พ้นสมมติแล้วจะมีภาษาอะไรอีก : ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

 จำปาพร    1 ก.ค. 2558

พระอาจารย์เฟื่อง โชติโก
วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง


โยมคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็นลูกศิษย์ท่านพ่อ
ฝึกภาวนาเอาเองที่บ้านแล้วเห็นนิมิตเป็นตัวหนังสือ
คล้ายๆภาษาบาลีแต่ไมเ่ชิง จึงจดไว้แล้วเที่ยวหาครูบาอาจารย์
ขอให้ท่านแปลให้ ไปหาอาจารย์องค์หนึ่งท่านก็บอกว่า
ภาษาในนิมิตนั้นเป็นภาษาพระอรหันต์
ต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะรู้จักความหมาย
จากนั้นท่านก็แปลให้ แล้วสั่งไว้ว่า ถ้าโยมมีนิมิตอย่างนี้อีก
ให้นำไปถวายท่าน แล้วท่านจะแปลให้อีก
โยมคนนั้นยังไม่แน่ใจจึงมาหาท่านพ่อเฟื่อง
แล้วเล่าพฤติกรรมของอาจารย์องค์นั้นให้ฟัง ท่านพ่อก็บอกว่า

"อะไร.. ภาษาของพระอรหันต์
จิตของท่านพ้นจากสมมติแล้ว
ท่านจะมีภาษาอะไรกันที่ไหน"

"คนเราส่วนมาก ของจริงไม่ชอบ ชอบแต่ของปลอม"DT017019

จำปาพร

1 ก.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5102 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย