"จิตดวงเดียว" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    7 มี.ค. 2561

 
"จิตดวงเดียว"

" .. การฝึกสมาธิ รวมจิตรวมใจให้เข้ามาภายใน "ธรรมดาจิตนี้ ดวงจิตดวงใจจริง ๆ ก็ คือ มีดวงจิตดวงใจดวงเดียวเท่านั้น" คน ๆ หนึ่ง สัตว์ตัวหนึ่ง "ไม่ว่าใคร มีจิตดวงเดียว"

"จิตดวงเดียวนี้แหละ" แต่ว่า "ความอยาก ความดิ้นรน กิเลสมันเยอะ เรียกว่ามีมาก" โบราณท่านจัดออกไปจาก อายตนะ ทั้งหลายว่า "กิเลสมีตั้งพันห้า ตัณหาร้อยแปด" ก็คือว่า "มันเยอะ คิดมากไปเท่าไร กิเลสมันก็มากไปตามความคิด"

พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่า "จงรวมจิตเข้ามา ถ้ารวมจิตเข้ามา จิตมันก็มีดวงเดียว" จิตดวงเดียวนี้เป็นผู้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในกามภพ ในรูปภพ ในอรูปภพ ในมนุษย์โลก เทวโลก พรหมโลก เปรตโลก ยมโลก

ไม่ว่าโลกใดก็ตาม "จิตดวงเดียวเป็นผู้หลง" เป็นผู้ไป เมื่อเกิดในภพใด ๆ ก็ไปยึดถือว่า ตัวเองอยู่ในภพนั้น ๆ

"จิตดวงเดียว เมื่อเรารวมเข้ามาแล้วรักษาได้ง่าย เพราะมันเป็นของอันเดียว" .. "

"จิตมนุษย์เหมือนคนบ้าหาบหิน"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

7 มี.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5279 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย