"กิเลสพาเกิดพาตาย" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    4 ธ.ค. 2563

.
 "กิเลสพาเกิดพาตาย"

" .. ตายแล้วถ้าไม่หมดกิเลสก็เกิดอีก "เพราะกิเลสมันพาเกิดพาตาย" เพราะจิตที่หลงใหลอยู่ในความโกรธ โลภ หลง ยึดตัวถือตน "เป็นจิตที่หลงอยู่" ยังไม่แจ้งในจิตในใจ ถ้าตายเมื่อใดก็เกิดอีก

"ถ้าแจ้งในจิตในใจแล้ว" เมื่อความตายมาถึงเข้า ก็ไม่สะทกสะท้าน ไม่ทุกข์ไม่ร้อน ไมจัดว่าตาย "ท่านว่า นิพพาน" .. "

"หลวงปู่สอนว่า"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร    DT014902

วิริยะ12

4 ธ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5300 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย