"การภาวนา เป็นของเบา" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    2 พ.ย. 2560 "การภาวนา เป็นของเบา"

" .. "การภาวนา" ไม่ใช่ของหนักเหมือนแบกไม้หามเสา "เป็นของเบาที่สุด นึกภาวนาบทใดข้อใดก็ให้เข้าถึงจิตถึงใจ จนจิตใจผ่องใสสะอาด ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่อยู่ภายในจิตใจของตน" ใจก็สบาย นั่งก็สบาย นอนก็สบาย ยืนไปมาที่ไหนก็สบายทั้งนั้น

ในตัวเรานี้ "เมื่อจิตใจสบาย กายก็พลอยสบายไปด้วย" อะไร ๆ ทุกอย่างมันก็สบายไป "มันแล้วแต่จิตใจ" .. "

"พุทธาจารปูชา"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

2 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4855 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย