ปุจฉา-วิสัชนา : ศิษย์ ถาม - พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

 Ratchada     27 มี.ค. 2557

ปุจฉา-วิสัชนา : ศิษย์ ถาม - พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี ตอบ

ปุจฉา : มีความจำเป็นมาก ๆ ไหม ในการต้องทนขันธมาร (ปวดเมื่อย) จนถึงที่สุดแค่ไหนในการปฏิบัติภาวนา?

วิสัชนา: พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี
ความจริงไม่ใช่ต้องไปทนทุกข์ทรมานกันให้ได้ทุกครั้ง จะขยับเขยื้อนเปลี่ยนแปลงอิริยาบถก็ได้
ถ้ามันเป็นทุกข์ แต่ต้องเปลี่ยนด้วยความรู้ความเข้าใจ มันไม่ไหวมันจำเป็นต้องแก้ทุกข์
ขณะขยับตัวก็เปลี่ยนไปอย่างมีสติสัมปชัญญะ
ก็สามารถเป็นผู้เจริญสติได้ต่อเนื่อง ไม่ใช่เปลี่ยนด้วยตัณหา
แต่เราเปลี่ยนด้วยสติด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์
แต่ถ้าเราเป็นผู้แข็งแรงมีกำลังกายดี
ถ้าเราสามารถทนได้ก็สามารถจะผ่านทุกขเวทนานั้นได้
ความชา ความปวด แม้จะขยับหรือไม่ขยับมันก็จะหายไปได้
ระหว่างที่ทนทุกขเวทนาเราก็ได้ฝึกใจด้วย
ฝึกใจว่ากายเราปวดแต่ใจเราจะไม่ปวดด้วยไม่ทุกข์ด้วย
สติจะต้องมารู้เท่าทันจิตใจที่ไม่ทุกข์กับกาย
แต่ถ้าเราเอาแต่ทนอย่างเดียวจิตใจโอดครวญเร่าร้อน ก็จะทนไม่ได้
ดังนั้น คำสอนคือสามารถเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้หรือถ้าทนได้จะให้ผ่านเวทนานั้นก็ได้
(ที่มา บรรยายธรรมเทศนา ม.ธรรมศาสตร์ ชมรมกัลยาณธรรม)

ติดตามอ่านปุจฉา-วิสัชนา พร้อมฟังไฟล์เสียง{เพิ่มเติม} ได้ที่
ชุดที่ ๑ http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/372-dhamma-questions-answers.html
ชุดที่ ๒ http://www.watmaheyong.org/index.php/dhamma-reading/405-dhamma-questions-answers-2.html

รับชมข่าวสารประชาสัมพันธ์ ฟังธรรม วิดีทัศน์ หนังสือธรรมะ รายการถ่ายทอดสด วิทยุออนไลน์ แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต ได้ที่หน้าเว็บ http://www.watmaheyong.org


ที่มา : https://www.facebook.com/watmaheyong

DT015578

Ratchada

27 มี.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  4944 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย