"พุทโธในใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "พุทโธในใจ"

" .. "พุทโธในใจ" หลงใหลทำไม ไม่ต้องหลง ไม่ต้องลืม "นั่งก็พุทโธในใจ นอนก็พุทโธในใจ ยืนก็พุทโธในใจ" เดินไปไหนมาไหนก็พุทโธในใจ

"กิเลสโลเลละให้หมด" โลเลทางตา โลเลทางหู โลเลทางจมูกทางกลิ่น โลเลในอาหารการกิน "เลิกละมันให้หมด กายวาจา จิต ใหมันเต็มไปด้วยความหมั่นความขยันขันแข็ง" ความสามารถอาจหาญ

ไม่ท้อแท้ อ่อนแอในหัวใจ "เรียกว่าเป็นคนใจดีใจงาม ใจเฉลียวฉลาดสามารถอาจหาญ" ไม่เป็นคนใจเน่า คนใจเน่าใจเหม็นไปอยู่ที่ไหนก็เน่าที่นั่นเหม็นที่นั่น .. "

"ความเพียร"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 

5,425จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย