"ความลับของหลวงปู่ตื้อ"

 วิริยะ12  

 "ความลับของหลวงปู่ตื้อ"

" .. ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ หลวงปู่ตื้อ อจลธฺมโม สหายรักของหลวงปู่(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร) ได้บอกอำลา ในคราวที่หลวงปู่ไปเยี่ยมท่านที่อำเภอสันกำแพงว่า ..

"ผมจะขอลาท่านกลับบ้านเกิด จะเอาสังขารไปทิ้งที่นั่น คงไม่ได้กลับมาเชียงใหม่อีก ผมมีความลับจะบอกท่านอยู่เรื่องหนึ่ง ผมรักษาเอาไว้ ๓๔ ปีนี่แล้ว

เมื่อครั้งหลวงปู่มั่นยังอยู่เชียงใหม่ ก่อนท่านจะกลับไปอุดรธานี ท่านได้พยากรณ์ไว้ว่า ศิษย์รุ่นต่อไป ที่จะมีชื่อเสีบงโด่งดัง คือท่านสิม(หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)กับท่านมหาบัว(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)นี่แหละ"


ต่อมาหลวงปู่ตื้อ "ก็ได้เดินทางกลับ(วัดอรัญญวิเวก)บ้านข่า ตำบลท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม" ที่ที่เป็นบ้านเกิดของท่าน .. "

"พุทธาจารปูชา"
https://archive.org/details/unset0000unse_r5m5    

5,460


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย