เลือกเอาอะไร : หลวงพ่อชา สุภัทโท

 จำปาพร    30 เม.ย. 2558

เราจะอุปมาให้ฟังอย่างหนึ่งนะ
แบบว่าเราอยู่อาคารใหญ่ๆหลังนี้มันสบายมาก
แต่เรากินยาพิษ ร้อนอยู่ข้างใน จะสบายไหม?
อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆ
แต่อาหารก็ไม่มีพิษไม่มีโทษและก็นอนอยู่สบาย

อย่างนั้น..ใครจะเอาอะไรไหม?
ใครจะเอาอาคารหลังใหญ่หรือหลังเล็ก

นอนอาคารหลังใหญ่ถูกลูกศรเขา กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในนั้น
อาคารหลังใหญ่มันช่วยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้
อีกคนหนึ่งอยู่อาคารหลังเล็กๆ ไม่ค่อยจะดีนัก
แต่ไม่ถูกลูกศรของใคร
อยู่ตามสบายอย่างนั้น
ใครจะเอาอะไร..ยังไงไหม?

...

"พระอาจารย์ชา สุภัทโท"
วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี


• ข้อที่ควรระวังการให้ทาน - พุทธทาสภิกขุ -

• ๖๘.ปางปลงอายุสังขาร

• "คนไม่มีศีลก็เพราะไม่รู้จักรักษาจิต" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• เสียงเห่าจากสุนัขที่ซื่อสัตย์

• สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายให้เกิดสุข

• "นักกินสินบน" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย