"ผู้มีปัญญา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

 "ผู้มีปัญญา"

" .. "ผู้มีปัญญา" ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาและไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง "ผู้มีปัญญา" ได้เห็นธรรมซึ่งในปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้ให้เนื่อง ๆ และควรรีบกระทำเสีย .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

5,455


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย