"ผู้มีปัญญา" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    1 ก.ย. 2560

 "ผู้มีปัญญา"

" .. "ผู้มีปัญญา" ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาและไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง "ผู้มีปัญญา" ได้เห็นธรรมซึ่งในปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้ให้เนื่อง ๆ และควรรีบกระทำเสีย .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต DT014902

วิริยะ12

1 ก.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5178 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย