"ใช้ธรรมเปิดหัวใจ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12    27 ม.ค. 2567

"ใช้ธรรมเปิดหัวใจ"

" .. "ให้ใช้ธรรมเปิดหัวใจตนเอง" คลี่ออกดูสิ .. ตรงไหนมันขัดข้อง ชำระออกไปล้างมันออกไป "พระพุทธเจ้าให้เจริญสติ ถ้าสติกลายเป็นมหาสติ มันจะเห็นเอง"... "

หลวงปู่ลี กุสลธโร
พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม   DT014902

วิริยะ12

27 ม.ค. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  5384 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย