"การภาวนานี้มีอานิสงส์มาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    8 มี.ค. 2566

.
 "การภาวนานี้มีอานิสงส์มาก"

" .. ที่สรุปลงมานี้คือจากการภาวนานะ "การภาวนาจึงพิสดารมากทีเดียว" สิ่งไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิด เป็นขึ้นมาได้ไม่สงสัย ก็กิเลสอันเดียวเท่านั้นปิดไว้ พอเปิดนี้จ้า มันก็เห็น เปิดมากเปิดน้อยเห็น เปิดจ้าหมด เห็นกระจ่างเต็มหัวใจเลย เป็นอย่างนั้นนะ ต่างกัน "จึงอยากให้ภาวนา"

ไปที่ไหนทุกวันนี้มักจะเทศน์ทางภาวนา เพราะความสงสาร อยากให้ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ในจุดภาวนา ถึงจะไม่ได้ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ "การภาวนานี้มีอานิสงส์มากยิ่งกว่าการสร้างบุญทั้งหลายนะ" จะได้สั่งสมบุญกุศลตลอด

จะรู้เห็นอะไรไม่เห็นอะไรก็ตาม ส่วนบุญกุศลเกิดขึ้นจากการภาวนา เป็นรากฐานสำคัญและมีอานิสงส์มากด้วย "จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทำภาวนา" บำรุงลำต้นให้ดี กิ่งก้านสาขาดอกใบจะแตกกระจายออกไป .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  
   DT014902

วิริยะ12

8 มี.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5394 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย