"ปัญญาแท้" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    4 ธ.ค. 2565

.
 "ปัญญาแท้"

" .. ปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั่น "ให้มีศีล รักษากายวาจาให้บริสุทธิ์หมดจดแล้ว ให้เข้าถึงสมาธิ" เมื่อจิตปล่อยวางว่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว "มันก็เกิดปัญญาเท่านั้นซี" ถ้ามันว่าง มันก็เกิดปัญญาเท่านั้น "อันนี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจด" นั่นเรียกว่า "ปัญญาแท้" .. "

"เทสรังสีอนุสรณ์ เล่ม ๒"
(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
    DT014902

วิริยะ12

4 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5359 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย