"เรื่องลมหายใจ" (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

 วิริยะ12    2 มี.ค. 2565

.
 "เรื่องลมหายใจ"

" .. "ลมหายใจที่เป็นไปโดยธรรมชาตินั้น มีประโยชน์เพียงกันตายเท่านั้น" ไม่ได้ทำให้เกิดคุณความดีอะไรขึ้นมาได้เลย "ส่วนลมหายใจที่เราตั้งใจให้เป็นไปตามความรู้สึกของเรานั้น ย่อมทำให้เกิดคุณความดีได้เป็นอเนกประการ".. "

ท่านพ่อลี ธัมมธโร    DT014902

วิริยะ12

2 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5389 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย