พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก

"ได้ขอญัตติ เป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมี เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อครั้งเป็นพระครู ชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และท่านพระอาจารย์มั่นฯ นั่งหัตถบาสร่วมอยู่ด้วย ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) หนองสามผง บ้านสามผง"


ประวัติ : พระอาจารย์เกิง อธิมุตตโก วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
นามเดิม : เกิ่ง ทันธรรม

เกิด : วันอาทิตย์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๐

สถานที่เกิด : ที่บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

บิดา/มารดา : ทัน ทันธรรม , หนูมั่น ทันธรรม

บรรพชา : -

อุปสมบท :
ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ที่วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ มีพระอาจารย์ คำดี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ สาย เป็นพระกรรมวาจารย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ :
พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้จาริกไปยังถิ่นต่างๆ เพื่อแสงหาอาจารย์ แนะแนวทางปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อได้ทราบข่าวว่า พระอาจารย์มั่นฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีชื่อเสียง มาวิเวกและเผยแพร่ธรรมแก่ชาวบ้าน ที่บ้านหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้ชักชวน พระอาจารย์สีลา ติสสโร ไปพบ เมื่อได้ฟังธรรมเทศนา พร้อมทั้งเฝ้าดูข้อวัตรปฏิบัติ ของท่านอาจารย์มั่น อย่างใกล้ชิดแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใส จึงได้อาราธนาท่าน ไปจำพรรษาที่ เสนาสนะป่าบ้านสามผง (วัดโพธิ์ชัยในปัจจุบัน)

การขอญัตติ :
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้ขอญัตติ เป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมี เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธโล) เมื่อครั้งเป็นพระครู ชิโนวาทธำรง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์มหาปิ่น ปัญญาพโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และท่านพระอาจารย์มั่นฯ นั่งหัตถบาสร่วมอยู่ด้วย ณ อุทกุกเขปสีมา (โบสถ์น้ำ) หนองสามผง บ้านสามผง

มรณภาพ :
เมื่อ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๘๐ ด้วยโรคกระเพาะ และลำไส้เรื้อรัง ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม รวมอายุได้ ๗๘ ปี

   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย