พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน

"พระในสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระสหธรรมมิกร่วมกับท่าน เช่น พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ, พระอาจารย์สาร, พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระอาจารย์กว่า สุมโน,..."


ประวัติ : พระอาจารย์กู่ ธัมมทินโน วัดมหาชัย ต. หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นามเดิม : กู่ สุวรรณรงค์

เกิด : วันเสาร์ เดือน ๕ ปีชวด พ.ศ. ๒๔๔๓

สถานที่เกิด : ณ บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณนา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

บิดา/มารดา : หลวงพรหม (นายเมฆ สุวรรณรงค์) โยมมารดาชื่อ นางหล้า สุวรรณรงค์

บรรพชา : -

อุปสมบท :
ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ฝ่ายมหานิกาย ณ สำนักวัดโพธิ์ชัย บ้านม่วงไข่ อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร โดยมีพระครูสกลสมณกิจ (ท่านอาญาครูธรรม) เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ :
ตลอดเวลาที่ท่านบวชอยู่ ท่านเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่า เป็นส่วนมาก ได้จากริแสวงหาที่วิเวก เพื่อสมาธิภาวนา ตามป่าชัฏ ได้มีโอกาสศึกษาธรรมเบื้องต้น กันท่านพระอาจารย์ดูลย์ อตุโล (พระราชวุฑฒาจารย์) ที่วัดบ้านม่วงไข่นี้ และต่อมา ก็ได้เดินทางไปพบพระอาจารย์มั่น และได้อยู่ศึกษาพระธรรม และปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน

การขอญัตติ :
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย โดยมีพระอดิศัยคุณาธาร (คำ อรโก) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์มั่น เป็นพระกรรมวาจารย์ ณ วัดมหาชัย ต. หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

มรณภาพ :
ท่านอาพาธด้วยโรคฝีฝักบัว ที่ต้นคอ ซึ่งเป็นโรคประจำตัว เมื่อออกพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ แล้ว ท่านได้ลาญาติโยม ขึ้นไปทำสมณกิจที่ถ้ำเจ้าผู้ข้า จนล่วงไปได้ ๓ เดือน อาการของโรคได้กำเริบมากขึ้น จนกระทั่งท่านได้ถึงมรณภาพ ในอิริยาบถนั่งสมาธิ ณ ถ้ำเจ้าผู้ข้า เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๖ รวมอายุท่านได้ ๕๓ ปีภาพประวัติศาสตร์

(ในภาพ) พระคุณเจ้าองค์ที่ ๒ ถึง องค์ที่ ๔ จากซ้ายมือ คือ พระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน, พระอาจารย์กว่า สุมโน, พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ, พระอาจารย์บุญธรรม


   ความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย