ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 13)

 มหาราชันย์  

... เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 13)
...
ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
...
อาหารจานที่ 1 การคบ “สัปบุรุษ”
อาหารจานที่ 2 การฟัง “พระสัทธรรม” (ต่อ...จากตอนที่แล้ว ... การสร้างใจอายตนะภายใน และความรู้อายตนะภายนอก)
... ใจเป็นอายตนะภายในอันยอดเยี่ยม ที่ประกอบด้วยปัญญาญาณทั้งหลาย
... สัมผัสอายตนะภายนอก อันเป็นอาหารเลิศรส คือ “พระสัทธรรม”
...
...อย่าลืมว่า อาหารเลิศรส คือ “พระสัทธรรม” ซึ่งมี“อัตถะ(อรรถ)” ,หรือ “พยัญชนะ” และ/หรือ“อนุพยัญชนะ” จานนี้ ที่เชื่อมโยงความรู้ทุกแง่ทุกมุมทุกด้าน ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งความยุ่งเหยิง สลับซับซ้อน เบาและประณีตอย่างยิ่ง เชื่อมต่อกันเป็น Mind Map ที่ยุ่งเหยิง แต่เรียงตัวกันเป็นระเบียบที่แน่นอนตรงกับสัจจะเป็นอย่างยิ่ง ...
...และอร่อยที่สุดในโลก ในสามโลก ....เลยทีเดียว
... “สัพพัง ระสัง ธัมมะระโส ชินาติ ความว่า รสแห่งพระธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง” ...
... อาหารเลิศรสจานนี้ ท่านรับประทานกันได้แล้วหรือยัง ??
... ทราบหรือไม่ว่า ... อาหารเลิศรสจานนี้ ... บุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นใดจึงจะรับประทานได้ ??
... อาหารเลิศรสจานนี้ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้วัดว่า ผู้รับประทานสามารถรับประทานได้แน่นอน ??
...
ไม่ว่างเสียหลายวัน ... ค่อย ๆ ติดตามกันไปนะครับ
...
สวัสดียามเที่ยงครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน


5,890


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย