แนะนำสถานที่ปฏบัติธรรม

 littlegal   4 ต.ค. 2554

หลักสูตรคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย "พัฒนาจิตเพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุข"
ได้เปิดอมรมปฏิบัติธรรมที่

วัดดงตาล ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดังนี้
ครั้งที่ 4 24 - 30 ตุลาคม 2554
ครั้งที่ 5 18 - พฤศจิกายน 2554
ครั้งที่ 6 10 - 12 ธันวาคม 2454

ข้อมูลการติดต่อ
http://watdongtan.com
โทร 087 662 8034

และ

ธรรมสถานว่องวานิช จ. สมุทรปราการ
21 - 23 ตุลาคม 2554 พัฒนาจิตฯ
15 - 17 พฤศจิกายน 2554 พัฒนาจิตฯ
2 - 8 ธันวาคม 2554 พัฒนาจิตฯ

ข้อมูลการติดต่อ
http://www.britishdispensary.com/news_csr_cons_act.php
สนง.มูลนิธิว่องวานิช
ติดต่อ คุณพจนา, คุณจินตนา, คุณเดช, คุณรวมพร 02-755-7300-14 ต่อ 117
และธรรมสถานว่องวานิช 02-385-2402, 02-755-7323

สาธุค่ะ   

DT011865

littlegal

4 ต.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5808 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย