สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ (ธรรมยุต)

 watsritawee   13 เม.ย. 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักปฏิบัติ :
รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิและเดินจงกรม

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) :
หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน
หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน
หลักสูตร ๑ ถึง ๓ เดือน
อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)
หมายเหตุ : ผู้บวชต้องบวชไม่น้อยกว่า ๓ วัน เช่น บวชวันที่ ๑๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. สามารถลาศีลได้วันที่ ๑๓ เวลา ๐๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่วัดศรีทวี (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org
   

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
ที่มา : watsritawee.org

DT018481

watsritawee

13 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  6025 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย