สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งที่ ๒ (ธรรมยุต)
 watsritawee   13 เม.ย. 2562

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักปฏิบัติ :
รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญปัญญา ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมบรรยาย นั่งสมาธิ และเดินจงกรม

ระยะเวลาปฏิบัติธรรม (บวชเนกขัมมะ) :
หลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน
หลักสูตร ๓ วัน ๒ คืน
หลักสูตร ๕ วัน ๔ คืน
หลักสูตร ๗ วัน ๖ คืน
หลักสูตร ๑ ถึง ๓ เดือน
อื่น ๆ (โปรดแจ้งทางวัด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครปฏิบัติธรรมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘, ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

สถานที่ตั้ง : ๒๑๓๑/๘ ถ.เทวราช ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘, ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑
ที่มา : watsritawee.org

DT018481

watsritawee

13 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  378 

  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย