ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ สระบุรี เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??(ตอนที่ 1)

 มหาราชันย์   1 ก.ย. 2563

เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ?? (ตอนที่ 1)

ผู้สนใจศึารษาเรียนรู้ โทร. 089 - 766 - 2373
E-Mail : karagetu@hotmail.com
ID Line : karagetu
เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??
เป็นคำถามที่ถามกันบ่อย
ก่อนอื่นที่จะปฏิบัติธรรมนั้น ต้องถามตัวเองกันก่อนว่า “ท่านจะปฏิบัติธรรมกันไปทำไม ??”
ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกให้ตรงกันเสียก่อนครับ
คำว่า “ธรรม” ที่ว่านี้ ไม่ใช่แค่การ ทำดี พูดดี และคิดดี หรอกนะครับ
เพราะ “ธรรม” ที่ว่านั้น เป็นธรรมอันเป็นที่สิ้นไป เป็นอริยะ เป็นโลกุตตระ เป็นสุญญตะ เป็นไปเพื่อความดับ เป็นความสิ้นภพสิ้นชาติ เป็นไปเพื่อการไม่เกิดกันอีก คือถึงฝั่งพระนิพพาน
สัตว์โลกทั้งหมดเป็นผู้ยินดีในวัฏฏะ สัตว์ชื่อว่าปรารถนาวิวัฏฏะไม่มีเลย เพราะเหตุไม่ได้ฟัง “ธรรม” จึงยังไม่เห็นภัยในวัฏฏะสงสาร
บัดนี้ ท่านต้องถามตัวเองว่า ท่านเป็นบุคคลแบบไหน ??
แบบที่ 1 ยังยินดีในวัฏฏะ ประสงค์จะเวียนตายเวียนเกิดสืบไปไม่สิ้นสุด
แบบที่ 2 เป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏะ เป็นผู้เห็นทุกข์ท่วมทับแล้ว ปรารถนาวิวัฏฏะ ปรารถนาไม่เกิดอีก
จากคำถามที่ว่า “ท่านจะปฏิบัติธรรมกันไปทำไม ??”
คำตอบคือ ท่านต้องเป็นบุคคลแบบที่ 2 เท่านั้น จึงเริ่มต้นปฏิบัติธรรมกัน
และถ้าเป็นแบบที่ 1 ก็ต้องฟังธรรมจากบัณฑิตก่อน แล้วก้าวเข้ามาสู่บุคคลแบที่ 2
...
และจากคำถามที่ว่า เริ่มต้นปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ??
คำตอบคือ เริ่มต้นตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้ท่านถึงฝั่งพระนิพพาน เป็นประการแรก
อธิษฐานบารมี จึงเป็นกุศลกรรมแรกเริ่มที่ทุกท่านจะต้องมี ต้องฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ชำนิชำนาญกันก่อนองค์ธรรมอื่นใด
บัณฑิตทั้งหลายผู้ถึงฝั่งพระนิพพานกันแล้วทั้งหมดต่างตั้งสัจจะอธิษฐานตรงกันว่า ...
... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าจงถึงฝั่งพระนิพพานโดยเร็วเทอญ” ...
...
แต่สำหรับบางคน เป็นคนพิเศษ เป็นคนมีปนิธานอันยิ่งใหญ่ อาจดำริว่า ไหน ๆ ก็คิดแล้ว ก็คิดให้มันใหญ่ ไหน ๆ ก็ทำแล้ว ก็ทำให้มันใหญ่ ก็อาจจะอธิษฐานวิเศษไปจากคนธรรมดาสามัญได้ เช่น ...
... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นมหาอุบาสกจนถึงฝั่งพระนิพพานเทอญ” ...
หรือ ... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นมหาอุบาสิกาจนถึงฝั่งพระนิพพานเทอญ” ...
หรือ ... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปัญญามากเทอญ” ...
หรือ ... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีผู้เลิศทางด้านอภิญญา 6 เทอญ” ...
หรือ ... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าบรรลุปัจเจกโพธิ์ญาณเทอญ” ...
หรือ ... “ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ขอจงเป็นปัจจัยแด่พระสัพพัญญุตตญาณเทอญ” ...
...
... ท่านที่รักทั้งหลาย ประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขอให้สำเร็จสิ่งนั้นโดยเร็ว
ขอให้ความดำริทั้งปวง
จงเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญ
...
สวัสดียามเช้าครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน

DT09714

มหาราชันย์

1 ก.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5119 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย