เชิญชวนปฏิบัติธรรมที่ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

 เนินฆ้อ  

กำหนดการอบรมวิปัสสนาภาวนา
ประจำปี 2554
ณ ศูนย์วิปัสสนาภาวนาพระพุทธบาทเนินฆ้อ บ.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
ทุกวันที่ 14 – 20 ของเดือน ตลอดปี
รายงานตัวเข้ารับการอบรม 16.00 – 18.00 น. วันที่ 13
ปิดอบรม 06.30 น. วันที่ 21
ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่
085-043-2849 081-169-9435
แนวทางการอบรม
อริยสัจ 4 สติปัฏฐาน 4 มรรค 8 อนัตตา ปัจจุบันอารมณ์
ข้อธรรมจากพระสูตรที่นำมาใช้ในการอบรม
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร อนัตตลักขณสูตร สติปัฏฐานสูตร
ภัทเทกรัตคาถา ติลักขณคาถา โพธิปักขิยธรรม
สิ่งที่ต้องทราบหรือจัดเตรียมไป
1.เสื้อผ้าที่นุ่งห่มง่าย หลวม นุ่งสบาย สีไม่ฉูดฉาด สุภาพเรียบร้อย จะเป็นชุดขาวหรือไม่เป็นชุดขาวก็ได้
2.เครื่องใช้ประจำตัวและยารักษาโรคที่ต้องรับประทานเป็นประจำ
3.ไม่ควรนำเครื่องประดับหรือของมีค่าติดตัวไปด้วย
4.งดการสูบบุหรี่ การดื่มน้ำชา กาแฟ และสิ่งเสพย์ติดมึนเมาทุกชนิด
5.งดการจุดธูปเทียนงด การไหว้พระสวดมนต์ชั่วคราวตลอดระยะเวลาการอบรม ให้ใช้การปฏิบัติบูชาแทน
6.งดการอ่านหนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุ ข่าวสารต่างๆ
7.ไม่ออกนอกบริเวณศูนย์วิปัสสนาตลอดระยะการอบรม
8.ปิดวาจา รักษาความสงบ ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้เต็มที่เต็มความสามารถ
9.ช่วยกันทำงาน ดูแลปัดกวาด ทำความสะอาด กุฏิ ศาลา เสนาสนะ โรงครัว และบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์วิปัสสนาให้เรียบร้อย งามตา6,046


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย