"บรรยากาศใน บ้านลานเสียงธรรม สถานที่จัดปฏิบัติธรรมของคุณแม่ชีเกณฑ์ ในวันที่ 29 เม.ย. - 2 พ.ค. 59"

 UMP   3 เม.ย. 2559

บรรยากาศในบ้านลานเสียงธรรม

สถานที่จัดปฏิบัติธรรมของคุณแม่ชีเกณฑ์


สถานที่ตั้ง : บ้านลานเสียงธรรม ลาดพร้าว 71 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 12000
โทรศัพท์ : 0621270465
DT012174

UMP

3 เม.ย. 2559
 เปิดอ่านหน้านี้  5577 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย