เชิญปฏิบัติธรรมแนวเจโตวิมุติและปัญญาวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ พัทยา จ.ชลบุรี

 สุมล  

ปัณฑิตารมย์
380/14 หมู่ 10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ทุกวันอังคาร และวันเสาร์
เวลา 09.00 - 12.00 น. , 13.00 - 16.00 น. , 20.00 - 23.00 น.
ฝึกอารัมมณูปณิชฌาน
ในฌานสมาบัติ 8 กสิณ 8


ฝึกลักขณูปณิชฌาน
ในวิปัสสนาจิตฌาน 1-2-3-4
มัคคจิต 4

ฝึกสมาบัติ 3

มีห้องพัก ห้องน้ำ ห้องปฏิบัติธรรมสะดวกสบายแก่ทุกเพศทุกวัย
ท่านที่ต้องการปฏิบัติต่อเนื่องหลาย ๆ วันกรุณาติดต่อจองที่พักล่วงหน้าครับ
มาคนเดียวก็สอนครับ


สนใจปฏิบัติธรรม โทร.089 - 766 - 2373.
   


5,879


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย