พระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้า พระไตรปิฎก หัวข้อธรรม การปฏิบัติธรรม ศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา ทำเนียบวัดไทย พระพุทธศาสนาในประเทศไทย
หน้าแรก แนะนำสถานปฏิบัติธรรม
Share |

วัดคลองตาลอง

ขอเชิญร่วมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ วัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ในวันที่ 11-15 เมษายน 2550 ระยะเวลาปฏิบัติ 5 วัน คอร์สพิเศษ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
วันสงกรานต์ เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ระเบียบการเข้าอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
๑. ต้องเป็นผู้มีจิตศรัทธา และ สุขภาพแข็งแรง (ทานอาหารมื้อเดียว)
๒. ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องเลิกสิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
๓. ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องปิดวาจาตลอดเวลา (เว้นแต่พระอาจารย์สอบอารมณ์ หรือเจ็บไข้)
๔. ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานต้องยอมทำตามพระอาจารย์อย่างเคร่งครัด และยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
๕. ผู้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ต้องปิดอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด (โทรศัพท์มือถือ)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปฏิบัติวัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร. 086-248-8165
สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ : การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

, 20 ก.ย. 2556 เวลา 01:14 น. , โพสต์: 2605, อนุโมทนา: 237, ได้รับอนุโมทนา: 44, คำตอบที่ 1

, 18 ก.ค. 2558 เวลา 22:18 น. , โพสต์: 2605, อนุโมทนา: 237, ได้รับอนุโมทนา: 44, คำตอบที่ 2

, 23 ก.ค. 2558 เวลา 15:30 น. , โพสต์: 2605, อนุโมทนา: 237, ได้รับอนุโมทนา: 44, คำตอบที่ 3

, 30 ก.ค. 2558 เวลา 20:36 น. , โพสต์: 2605, อนุโมทนา: 237, ได้รับอนุโมทนา: 44, คำตอบที่ 4

, 21 พ.ย. 2558 เวลา 14:24 น. , โพสต์: 2605, อนุโมทนา: 237, ได้รับอนุโมทนา: 44, คำตอบที่ 5


ท่านสมาชิกฯ ยังไม่ได้ Login ครับ !  คลิกที่นี่ ล็อกอิน ก่อนโพสต์ครับ 

หน้าหลัก จำนวนคนอ่าน 6498 คน  ปิดหน้านี้
DT0005
DhammathaiTeam

16 ต.ค. 2553 เวลา 14:23 น.

โพสต์: 6
อนุโมทนา: 5
ได้รับอนุโมทนา: 24
ข่าวในแวดวงศาสนา . . .  
เพิ่มเติม
หน้าแรก
ทีมงานธรรมะไทย
แผนผังเว็บไซต์
ค้นหาข้อมูล
ติดต่อธรรมะไทย
สมุดเยี่ยม
ธรรมะในสวน
เครือข่ายธรรมะ
ศูนย์รวมภาพ
สัญลักษณ์ไทย
สมาชิกธรรมะไทย
กวีธรรมะ
บอร์ดบอกบุญ
สถานปฏิบัติธรรม
สนทนาธรรม
ข่าวธรรมะ
ธรรมะกับเยาวชน
ธรรมะจากหลวงพ่อ
บทความธรรมะ
กรรม
 ทาน
พระไตรปิฏก
เสียงธรรม
วีดีโอธรรมะ
เพลงธรรมะ
ธรรมปฏิบัติ
 คลังแสงแห่งธรรม
 คลังหนังสือธรรมะ
 หลักธรรมนำสุขในยุค๒๐๐๐
 กรรมฐานประจำวันเกิด
 ศีล
 สมาธิ
 วิปัสสนา
พระพุทธศาสนา
พจนานุกรมพุทธศาสน์
หัวข้อธรรม
บทสวดมนต์
มิลินทปัญหา
พระพุทธศาสนาในไทย
ทำเนียบวัดไทย
ศาสนพิธี
อุปสมบทพิธี
วันสำคัญทางศาสนา
การเผยแผ่ศาสนา
 งานปริวาสกรรมทั่วประเทศ
พระพุทธเจ้า
พระพุทธประวัติ
ประวัติพระพุทธสาวก
ทศชาติชาดก
นิทานชาดก
 พุทธวจนในธรรมบท
มงคล ๓๘ ประการ
พุทธศาสนสุภาษิต
นิทานธรรมะบันเทิง
สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
พระพุทธรูปปางต่างๆ
พระพุทธรูปสำคัญ
จีรัง กรุ๊ป
เพจธรรมะไทย
© ธรรมะไทย