ศูนย์พุทธจักรประทีปโลก - สถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากล

 สวรรค์เวียงฟ้า   15 ก.พ. 2561

ศูนย์พุทธจักร หมายถึง ที่รวมหรืออาณาจักร รวมแนวปฏิบัติหลักสูตร สติปัฏฐาน 4 อันเป็นหลักวิชาที่พระสัมมาสัมพุัทธะ มอบให้ชาวโลกไว้เพื่อเป็นแผนที่เดินทางนำไปสู่แดนมหาอมตนฤพาน

โดยจะเน้นการศึกษาในหลักวิชาโพธิปักขิยธรรม 37 ประการ โดยตรง ยินดีต้อนรับมหาชนทั่วโลก ไม่กำหนดเชื้อชาติศาสนา เพราะทุกสรรพชนิดคือเพื่อร่วมเกิด ร่วมแก่ ร่วมเจ็บ และ ร่วมตามด้วยกันหมดทั้งสิ้น

..........ขณะนี้กำลังสร้างห้องสมาธิชีวภาพ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร วิธีการภาวนา ใช้อานาปานสติ เป็นจุดเริ่มต้น

หมายเหตุ รายลบะเอียดจะแจ้งเข้ามาเป็นระยะ

ศูนย์พุทธจักรประทีปโลก สถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากล

100 หมู่ 7 บ.สำนักโก ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170

สถานที่ตั้ง : 100 หมู่ 7 บ.สำนักโก ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 089-065-1524
ที่มา : ศูนย์พุทธจักรประทีปโลก สถาบันค้นคว้ากฎแห่งกรรมสากล

DT018258

สวรรค์เวียงฟ้า

15 ก.พ. 2561

ลองคิดดูให้ดีๆนะ วันหนึ่งเราฆ่าทุกคนที่เราคิดว่าเขาไม่เชื่อไม่เห็นด้วยกับเรา แล้วที่สุดก็เหลือเราเพียงหนึ่งเดียวบนโลก ลองคิดๆๆ มันจะเป็นอย่างไรหนอ..ชีวิตที่ไร้เพื่อน.วัฎฏเกิดขึ้นจากธรรมชาติมิใช่จากพระเจ้าสร้างแต่อย่างใดเลยความดี..คือปุ๋ยชั้นเยี่ยมของการเจริญเติบโตของชีวิตมนุษยชาติพระไตรปิฎก คือ ลายแทงสู่ขุมมหาสมบัติใหญ่ของชาวโลกสาธุครับ เปิดอ่านหน้านี้  5944 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย