ทีปภาวันธรรมสถาน Dipabhavan Meditation Center

 DhammathaiTeam   16 ต.ค. 2553

ตั้งอยู่ที่เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี อยู่ในป่า บนเขา ถนนเข้าถึง

ก่อตั้งโดยเจ้าอาวาสสวนโมกขพลาราม (พระภาวนาโพธิคุณ- พระอาจารย์โพธิ์) และชาวเกาะสมุย เริ่มจัดอบรมจิตภาวนา เพื่อการดับทุกข์ และการฝึกฝนอานาปานสติภาวนา เมื่อ มกราคม 2549

ธรรมะและการปฏิบัติภาวนา แนวสวนโมกข์ สอนโดยเจ้าอาวาสสวนโมกข์เองทุกการอบรม

อบรมเป็นภาษาไทย วันเสาร์แรกของทุกเดือน (8.00-16.00 น.) และ วันที่ 12-17 ของทุกเดือน
อบรมเป็นภาษาอังกฤษ วันที่ 21-27 ของทุกเดือน

Website: www.dipabhavan.com    

ที่มา : www.dipabhavan.com

DT0005

DhammathaiTeam

16 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5860 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย