วิปัสสนากรรมฐาน


 • วิปัสสนากรรมฐาน

 • โดย
 • พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
 • วันที่ 10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66
 • ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
 • เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
 • โทร: 02 455 2525
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1706
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/tTcYdovKEcm29G718
 • วิปัสสนากรรมฐาน
  โดย
  พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)

  10-12 พ.ย.66

  สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
  จำนวนการรับสมัคร 150 เปิดรับสมัคร

  ณ อาคารธรรมนิเวศ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1706

 เปิดอ่านหน้านี้  120 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย