ปฏิจจสมุปบาท


 • ปฏิจจสมุปบาท

 • โดย
 • พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
 • วันที่ 6 ม.ค.67 - 9 ม.ค.67
 • ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ (ศูนย์ ๒)
 • เลขที่ 19 หมู่ 16 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • โทร: 02 016 3049-50
 • E-mail/Line: ybatoffice@ybat.org
 • Website/FB: https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1822
 • แผนที่: https://goo.gl/maps/ouLf8PoiJQqyAmEp6

 • ปฏิจจสมุปบาท
  โดย
  พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

  6-9 ม.ค.67
  สาธุชนทั่วไป อายุ 18 ปี ขึ้นไป

  ณ อาคาร ๗๒ พรรษา
  ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกีรติ
  ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

  การแต่งกาย : ชุดขาวล้วน
  สุภาพสตรี ผ้าถุง ห่มสไบ


ที่มา : https://ybat-course.trcloud.co/site/single-course.php?id=1822

 เปิดอ่านหน้านี้  366 


  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย