ปฏิบัติให้ถูกทาง # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)

 Webmaster   9 มิ.ย. 2562

ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เรื่อง ปฏิบัติให้ถูกทาง ตอนที่ 1ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=k1vu9KMVY8Y


ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เรื่อง ปฏิบัติให้ถูกทาง ตอนที่ 2

 เปิดอ่านหน้านี้  4368 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย