จะดีได้ ดีจริง ดีนาน ก็เพราะรู้จักดี รู้จักป้องกันความดีของตน ไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเงาตามตัวของมันคิดเร็ว ระวัง อย่ารำคาญคนที่คิดช้า
พูดคล่อง ระวัง อย่าหงุดหงิดคนที่พูดตะกุกตะกัก
ทำอะไรเก่ง ระวัง อย่าดูหมิ่นคนที่ทำไม่เก่ง
ถือศีล ระวัง อย่าดูแคลนคนทุศีล
จิตสงบ ระวัง อย่าประมาทคนฟุ้งซ่าน
จะดีได้ ดีจริง ดีนานก็เพราะรู้จักดี
รู้จักป้องกันความดีของตน
ไม่ให้กิเลสเกิดเป็นเงาตามตัวของมัน

พระอาจารย์ชยสาโร   

2,777


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย