ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)

 DhammathaiTeam  

ไม่มีอะไรเหนือกรรม (ฝน ธนสุนทร)

ไม่มีอะไรเหนือกรรม

ขับร้องโดย ฝน ธนสุนทร

อัลบั๊ม ฝากไว้เป็นคติแก่โลก


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=lsSB9cnlMz4

7,792


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย