การศึกษาปฏิบัติธรรมเหมือนการเรียนภาษาต่างประเทศ... สำคัญที่สุด คือ การทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
การศึกษาปฏิบัติธรรมเหมือนการเรียนภาษาต่างประเทศ เรียนตอนเด็กก็ง่าย ยิ่งแก่ยิ่งยาก แต่จะอายุเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าเรียนถูกหลักคงไม่เหลือวิสัย สำคัญที่สุด คือ การทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ถ้าเรียนภาษาอย่างเข้มข้นระยะหนึ่งจนจบคอร์สแล้ว แต่ตอนหลังไม่ทบทวนไม่ทำต่อ ไม่นานก็ลืม การเรียนภาษา การศึกษาธรรมะ ได้ยาก แต่ลืมง่าย

จะศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างได้ผล ควรจะปฏิบัติในรูปแบบ คือ การนั่งสมาธิเดินจงกรมทุกวัน ไม่มากก็น้อย เพื่อจะได้สติเป็นทุนที่จะใช้เป็นฐานในการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

พระอาจารย์ชยสาโร   
 139 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย