ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน

"ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน
ยากมันเป็นปัญหาตรงที่อยากให้มันง่าย"

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,719 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย