เครื่องรางแท้จริงของพระพุทธเจ้า แล้วก็แขวนไว้ในใจ ถ้าเป็นเครื่องรางของชาวบ้านแล้วแขวนไว้ที่คอ ที่ข้อมือ ที่คอ รุงรัง นุงนังไปหมด
พระเครื่องรางที่ดีที่สุด ช่วยได้แน่นอน แขวนไว้ในใจนะ ถ้าเป็นเครื่องรางแท้จริงของพระพุทธเจ้า แล้วก็แขวนไว้ในใจ ถ้าเป็นเครื่องรางของชาวบ้านแล้วแขวนไว้ที่คอ ที่ข้อมือ ที่คอ รุงรัง นุงนังไปหมด

เครื่องรางที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า แขวนไว้ในใจ เรียบร้อยแล้วจะไม่เกะกะ ไม่รุงรัง ถ้ามีเครื่องรางของพระพุทธเจ้าแขวนอยู่ในใจแล้ว เครื่องรางที่แขวนที่คอจะพลอยมีความหมาย ถ้าไม่แขวนเครื่องรางของพระพุทธเจ้าไว้ในใจแล้ว เครื่องรางอะไรที่แขวนที่คอเป็นหมันเปล่าๆ เกะกะ เปล่าๆ รุงรังเปล่าๆ

พุทธทาสภิกขุ
 2,448 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย