เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไป... เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้


ถ้าเรามองดูแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างเจอแรกๆ นี่ชอบมาก อยู่นานๆ เฉยๆ บางสิ่งบางอย่างเคยชอบมาก ตอนหลังไม่ชอบเลยก็มี ในทำนองเดียวกัน บางสิ่งบางอย่าง คนบางคน เจอแรกๆ ไม่ชอบเลย อยู่ไปนานๆ ก็ทนได้ ในที่สุดกลายเป็นเพื่อนสนิทกันก็ได้ ดังนั้น เมื่อความรู้สึกต่างๆ เปลี่ยนได้ ไม่ใช่ของตายตัวแน่นอนทีเดียวแล้ว เราก็จะไม่ต้องเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบจนเกินไป เราก็ระมัดระวังเพราะมันก็เปลี่ยนได้ ไม่ยึดมั่นถือมั่นมากจนเกินไป เจอสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทุกข์ใจมาก เพราะสิ่งนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่แน่นอน นี่ไม่ใช่การปลอบใจ แต่เป็นการยอมรับความจริงที่เราสามารถมองเห็นได้

พระอาจารย์ชยสาโร

2,857


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย