รักเป็น คือ ไม่ทุกข์เพราะรัก ไม่เบียดเบียนเพราะรัก
"รักเป็น คือ ไม่ทุกข์เพราะรัก ไม่เบียดเบียนเพราะรัก
รักเป็น เพราะรักตัวเองได้
รักตัวเองได้ เพราะเพียรละสิ่งทั้งหลายในจิตใจที่ไม่น่ารัก (คือ บาปทั้งปวง)
ทำสิ่งที่น่ารักทั้งหลายในตัวเอง (คือ กุศลธรรม) ให้ถึงพร้อม
และค่อยชำระจิตให้ขาวสะอาด
และรักตัวเองได้ เพราะยอมรับว่าความเป็นอิสระจากกิเลส
เป็นสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้
เห็นความสำคัญยิ่งของการฝึกความอดทน
ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้าย บริหารกายวาจาภายในกรอบของศีลธรรมได้
รู้จักพอดีในการบริโภค
เวลาอยู่คนเดียวอยู่ได้ ไม่เหงา มีความสุขได้
ไม่ประมาทในการฝึกหัดจิตใจให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไป
รักตัวเองได้แล้วก็จะระวังและมีปัญญาในการคบคน
เพราะรักแท้ต้องรักษ์"

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/
Dhamma by Ajahn Jayasaro
13 กุมภาพันธ์ 2564   
 3,009 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย