ฝึกเฝ้าสังเกตจิตของตน

"นักภาวนาจงฝึกเฝ้าสังเกตจิตของตน ตรงจุดที่อารมณ์เกิดขึ้นและดับไป เหมือนแมวเฝ้าสังเกตรูที่หนูปรากฏและหายไป"

พระอาจารย์ชยสาโร
 1,978 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย