ลมหายใจเป็นสิ่งล้ำค่า เราพึงเคารพ เอาใจใส่ อย่าปล่อยให้สูญเปล่าไปแม้เพียงหนึ่งห้วงลมหายใจ


ภาษิตเก่าแก่ในภาษาอังกฤษที่โยมพ่ออาตมาชอบมาก คือ “ดูแลเหรียญเพนนีให้ดี แล้วเงินปอนด์จะตามมาเอง” (ตรงกับสำนวนไทยว่า “เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน”) อาตมาคิดว่าหลักคิดนี้ดีมากและนำมาใช้กับการทำสมาธิภาวนาได้ โดยในบริบทนี้อาจปรับเป็นว่า “ดูแลลมหายใจให้ดี แล้วสมาธิจะตามมาเอง”

ลมหายใจเพียงหนึ่งขณะอาจดูเล็กน้อยไม่สำคัญ ฌานสมาธิและญาณอาจดูยิ่งใหญ่เหลือเกิน ทว่าทั้งหมดที่เราพึงปฏิบัติในขณะปัจจุบัน คือ ลมหายใจอันเรียบง่ายถ่อมตนนี้เอง และแท้จริงแล้ว ลมหายใจเป็นสิ่งล้ำค่า เราพึงเคารพ เอาใจใส่ อย่าปล่อยให้สูญเปล่าไปแม้เพียงหนึ่งห้วงลมหายใจ

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร

2,964


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย