เวลาคือระยะทางระหว่างความอยากและการตอบสนองความอยาก จิตที่ปราศจากความอยาก จึงเข้าถึงแดนเหนือเวลาได้
เวลาคือระยะทางระหว่างความอยากและการตอบสนองความอยาก
จิตที่ปราศจากความอยาก จึงเข้าถึงแดนเหนือเวลาได้

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,946 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย