ท่านฉลาดขึ้นทุกปีหรือท่านโง่ลงไปทุกปี...

"#ปีใหม่ ท่านทั้งหลายทุกคนลองทบทวนความรู้สึกในชีวิตจิตใจของท่านที่เป็นมาเท่าที่ยังจำความได้อย่างไร ว่าท่านฉลาดขึ้นทุกปีหรือว่าท่านโง่ลงไปทุกปี

ถ้าท่านหลงใหลในความเอร็ดอร่อยสนุกสนาน เพิ่มขึ้นทุกปีๆ ก็หมายความว่าท่านได้โง่มาทุกปีๆๆ จนมาถึงปีนี้

แล้วปีหน้าจะโง่ต่อไปอีกเท่าไรล่ะ มันก็แล้วแต่ว่ามันอยาก แล้วมันหลงใหลในความอยากเพิ่มมากขึ้นเท่าไร

เพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ เตรียมตัวไว้ควรจะเป็นอย่างไร ก็ให้มันได้ตามที่ควรจะเป็นอย่าให้มันเกิดแต่ผล ตรงข้ามจากการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ถือกันว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ นี้เป็นกุศลอันสูงสุด

ขอให้ได้การเกิด ให้การเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้เป็นกุศลอันสูงสุดโดยแท้จริง อย่าให้เป็นอกุศลเป็นบาป หลงใหลในเหยื่อซึ่งมีอยู่ในโลก #จมโลก ลงไป จมโลกลงไป จมโลกลงไป โงหัวไม่ขึ้น จมโลกลงไป จมโลกลงไป หนักขึ้นทุกปีๆ อย่างนี้ไม่ใช่แล้ว ไม่ใช่มนุษย์ที่ได้เกิดมาแล้วมีบุญ มีกุศลอะไร และไม่สมกับที่เป็นมนุษย์ ได้พบกับพระพุทธศาสนาด้วย"

พุทธทาสภิกขุ   
 2,701 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย