แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง แต่เราแก้ที่ตัวเราได้
ทุกคนต้องการตัวอย่าง ตัวอย่างที่ดีทำให้เรามีกำลังใจ และเห็นแนวทางที่ถูกต้อง ลำพังคนเดียวเราอาจจะไม่มั่นใจว่าตัวเราทำได้ หรืออาจจะเสียเวลาในการใช้วิธีที่เนิ่นช้าหรือบกพร่อง ผู้เป็นตัวอย่างที่ดีจึงให้ปัญญา และช่วยให้เรายอมอดทนเพื่อประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างที่ไม่ดีมีประโยชน์กับเรามากเหมือนกัน เมื่อเราเห็นใครทำอะไรไม่ค่อยดี ถ้าเราตั้งสติไม่ปล่อยให้โกรธ น้อยใจ หรือหดหู่ได้ เราควรจำไว้ว่า พฤติกรรมอย่างนี้ การพูดอย่างนี้น่าเกลียด เนาะ เราต้องตั้งอกตั้งใจว่าในชีวิตเราจะไม่มีการกระทำหรือการพูดอย่างนั้นเด็ดขาด แก้ที่เขาไม่ได้ก็จริง แต่เราแก้ที่ตัวเราได้

ที่จริง ในการมุ่งมั่นต่อคุณงามความดี ความปรารถนาที่จะไม่เหมือนตัวอย่างที่ไม่ดี อาจจะมีพลังมากกว่าความปรารถนาที่จะเหมือนตัวอย่างที่ดีด้วยซำ้ไป

พระอาจารย์ชยสาโร

-------------------------
ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
19 พฤษภาคม 2564
 2,625 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย