ความรักของพ่อแม่เหมือนเปลวเทียน

 Webmaster  


"เราจะอธิบายให้เด็กฟังเรื่องที่เป็นนามธรรม เรามักจะต้องพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเขาจึงจะเข้าใจได้ เช่นในกรณีทีลูกอิจฉาพี่หรือน้อง น้อยใจว่าพ่อแม่รักเขามากกว่า เราอาจจะจุดเทียนเล่มใหญ่สักเล่มหนึ่งแล้วให้ลูกค่อยจุดเทียนเล่มเล็กหลายๆ เล่มหน่อยจากเทียนเล่มใหญ่ แล้วถามลูกว่าการต่อเทียนทำให้เทียนใหญ่หรี่ลงไปไหม เมื่อเขายอมรับว่าไม่ ก็สอนลูกว่า ความรักของพ่อแม่เหมือนเปลวเทียน ถึงจะให้กับพี่น้องเท่าไหร่ สำหรับลูกคนนี้มันไม่เคยหรี่ มีเหมือนเดิม"

พระอาจารย์ชยสาโร


• รวมเพลงธรรมะ ปาน ธนพร ชุดที่ ๒

• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม" (สมเด็จพระญาณสังวร)

• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (2413 - 2492)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย