ความรักของพ่อแม่เหมือนเปลวเทียน

"เราจะอธิบายให้เด็กฟังเรื่องที่เป็นนามธรรม เรามักจะต้องพยายามเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมเขาจึงจะเข้าใจได้ เช่นในกรณีทีลูกอิจฉาพี่หรือน้อง น้อยใจว่าพ่อแม่รักเขามากกว่า เราอาจจะจุดเทียนเล่มใหญ่สักเล่มหนึ่งแล้วให้ลูกค่อยจุดเทียนเล่มเล็กหลายๆ เล่มหน่อยจากเทียนเล่มใหญ่ แล้วถามลูกว่าการต่อเทียนทำให้เทียนใหญ่หรี่ลงไปไหม เมื่อเขายอมรับว่าไม่ ก็สอนลูกว่า ความรักของพ่อแม่เหมือนเปลวเทียน ถึงจะให้กับพี่น้องเท่าไหร่ สำหรับลูกคนนี้มันไม่เคยหรี่ มีเหมือนเดิม"

พระอาจารย์ชยสาโร
 2,348 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย