ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน ยากมันเป็นปัญหาตรงที่อยากให้มันง่าย
"ยากแล้วมันเป็นปัญหาที่ตรงไหน

ยากมันเป็นปัญหาตรงที่อยากให้มันง่าย"

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,709 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย