ทุกข์ในอริยสัจ

 chai-aroon   12 เม.ย. 2556

มนุษย์ทุกคน ย่อมรู้ ซึ่งในทุกข์ เช่นเดียวสุข ย่อมรู้ ทุกแห่งหน
ทั้งจนมี รู้กัน ทุกตัวตน เหตุผลทุกข์ มีอย่างไร สาธยาย
ศาสนา พูดเรื่องทุกข์ ไว้ 3 อย่าง อย่างแรกกาย สังขาร ที่เป็นทุกข์
แน่นอนสุุด ทุกข์มี ทุกแห่งหน มีหรือจน ต้องทุกข์ เวทนา
อย่างสอง ทุกข์ใจ ใครรู้บ้าง ก็ไม่ต่าง ทุกข์กาย ตามประสา
เพราะแสวง ใฝ่หา อยากได้มา หากไม่ได้ ก็ทุกข์ สุขไม่เจอ
อย่างสาม ภวทุกข์ คือฉันใด ท่านว่าไว้ ถือตัวตน เป็นบรรทัดฐาน
สามอย่างนี้ เป็นทุกข์ ควรจัดการ หาแนวทาง กำจัดทุกข์ สุขด้วยกัน    
สาธุ อวยกันเองคงไม่เป็นไรเนอะ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย