ทุกข์มีมาก เลยอด เคยสดชื่น

 chai-aroon   14 มี.ค. 2560

@ เพราะได้หมด เลยพา กันสดชื่น
ที่ขมขื่น ใจกาย ทุกข์ลืมหาย
พออดหมด พลิกกลับ แทบวางวาย
สุขคืนหาย กลายกลับ ชั่วแว๊บเดียว
@ ถึงเวลา เข้าใจ ภาวะธรรม
ได้ตอกย้ำ คนเรา หลายสมัย
สุขหรือทุกข์ ยังเวียนว่าย คู่กันไป
ยอมรับไว้ เปลี่ยนแปลงไป เท่านั้นเอง.
ต.เตชปญฺโญ


• สครับผิวสวย Perfect Health Solution Herbal Body Scrub

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• วัดกษัตราธิราช วรวิหาร

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ความหลง พาไปสู่อบายภูมิ" (หลวงปู่ศรี มหาวีโร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย